سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷     Vac7-Sabtenam2.docx              فرم ثبت نام اسکان و تغذیه

مهلت ثبت نام برای اسکان و غذا تا ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ تمدید شد.
بعد از این تاریخ دانشگاه مازندران تعهدی برای اسکان و غذا ندارد.

زمان برگزاری

۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۴


محورهای اصلی کنفرانس

  • فرآیندهای تشکیل و تولید نانو ساختارها، لایه های نازک، ‌سطوح و فصل مشترک
  • اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی تحت خلأ (...,XPS,AES,TEM)
  • مواد و قطعات الکترونیک
  • پلاسما و کاربردهای آن
  • طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات و سامانه های خلأ، مواد مناسب و پایداری آنها در خلأ
  • اندازه‌گیری و پدیده شناسی در خلأ، مدل سازی وشبیه‌سازی رفتار مواد
  • ادوات تحت خلأ، کاربرد‌ها ودیگر زمینه‌های مرتبط
  • کاربرد فناوری خلأ در حوزه علوم زیستی و پزشکی
  • تبرید و انجماد، کریستالیزاسیون، خشک‌کردن، اسمز و...
لذا ارتباط محتوای کلیه مقالات با موضوع خلأ ضروری و مورد تأکید می‌باشد.نحوه تایپ و ارسال مقاله

لطفاً مقالۀ خود را با نرم افزار Word مطابق مشخصات و نمونه مقالۀ موجود در‌وب‌گاه کنفرانس به شکلی که قرار است در مقاله نامه کنفرانس بیاید، تهیه و فایل های Source و PDF آن را از طریق پست الکترونیکی کنفرانس ارائه نمایید.

۱. در نوشتن مقاله، بر روی کار انجام شده توسط خود مؤلف یا مؤلفان تأکید و تا حد امکان از عنوان کردن مطالب کلی اجتناب شود. تصاویر، نمودارها و جدول ها باید واضح باشند.
۲. بدیع بودن کار تحقیقاتی شرط لازم برای پذیرش مقاله است.
۳. مراجع اصلی مقاله و ارجاع به آنها در متن حتماً قید گردد و توصیه می شود از مراجع جدید استفاده شود.
۴. کلمات داخل شکل‌ها و منحنی‌ها فارسی باشند.
۵. مقاله پس از نظر خواهی از داوران در کمیتۀ علمی ارزیابی می‌شود و تصمیم نهایی در مورد پذیرش/عدم پذیرش وهمچنین نحوۀ ارائه مقاله به صورت شفاهی یا پوستر به عهدۀ کمیتۀ علمی کنفرانس است.زمانبدی:

مهلت ارسال اصل مقالات
۱۳۹۴/۰۶/۰۱
تا ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ تمدید شد

تاریخ اعلام پذیرش مقالات

۱۳۹۴/۰۷/۲۰

مهلت ثبت نام در کنفرانس

تا ۳۰ مهرماه تمدید شد

مهلت اختصاص غرفه نمایشگاه

۱۳۹۴/۰۸/۱۰


هزینه شرکت در کنفرانس

    دانشجوی عضو انجمن ۴۰۰۰۰۰ ریال
    عضو انجمن ۹۰۰۰۰۰ ریال
    دانشجوی غیر عضو ۸۰۰۰۰۰ ریال
    غیر عضو ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
شماره حساب ١-٨٨٧٧٢٢-٢-١٥٣ بانک اقتصاد نوین بنام انجمن خلأ برای واریز حق شرکتسایر جزئیات و دریافت فایل فراخوان:

vac7.pdf                          فراخوان کنفرانس

vacpacs.doc                کدبندی خلأ (PACS)
sample.doc                       فایل نمونه مقاله
form.doc              پرسشنامه مقاله‌دهندگان

Vac7-Sabtenam2.docx              فرم ثبت نام اسکان و تغذیهحامیان کنفرانس


www.irandg.com