سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷     

اهداف ششمین کنفرانس ملّی خلأ ایران

از اهداف مهم برگزاری این کنفرانس ارتقاء و توسعه فناوری خلأ و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه در حوزه های مختلف علوم، فناوری و صنعت است.


زمان برگزاری

۱۶ و ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۲

این کنفرانس به مدت 2 روز در صبح و بعدازظهر در دو بخش به شرح زیر برگزار می‌گردد:

الف: ارائه مقالات به صورت سخنرانی
ب: ارائه مقالات به صورت پوستر


محورهای اصلی کنفرانس

  • تبرید و انجماد، کریستالیزاسیون، خشک‌کردن، اسمز و...
  • طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات و سامانه های خلأ، مواد مناسب و پایداری آنها در خلأ
  • فرآیندهای تشکیل و تولید نانو ساختارها، لایه های نازک، ‌سطوح و فصل مشترک
  • اندازه‌گیری و پدیده شناسی در خلأ، مدل سازی وشبیه‌سازی رفتار مواد
  • ادوات تحت خلأ، کاربرد‌ها ودیگر زمینه‌های مرتبط
  • پلاسما و کاربردهای آن
  • کاربرد فناوری خلأ در حوزه علوم زیستی و پزشکی
لذا ارتباط محتوای کلیه مقالات با موضوع خلأ ضروری و مورد تأکید می‌باشد.نحوه تایپ و ارسال مقاله

لطفاً مقالۀ خود را با نرم افزار Word 2007 مطابق مشخصات و نمونه مقالۀ موجود در‌وب‌گاه کنفرانس به شکلی که قرار است در مقاله نامه کنفرانس بیاید، تهیه و فایل های Source و PDF آن را از طریق پست الکترونیکی کنفرانس ارائه نمایید.

۱. در نوشتن مقاله، بر روی کار انجام شده توسط خود مؤلف یا مؤلفان تأکید و تا حد امکان از عنوان کردن مطالب کلی اجتناب شود. تصاویر، نمودارها و جدول ها باید واضح باشند.
۲. بدیع بودن کار تحقیقاتی شرط لازم برای پذیرش مقاله است.
۳. مراجع اصلی مقاله و ارجاع به آنها در متن حتماً قید گردد و توصیه می شود از مراجع جدید استفاده شود.
۴. کلمات داخل شکل‌ها و منحنی‌ها فارسی باشند.
۵. مقاله پس از نظر خواهی از داوران در کمیتۀ علمی ارزیابی می‌شود و تصمیم نهایی در مورد پذیرش/عدم پذیرش وهمچنین نحوۀ ارائه مقاله به صورت شفاهی یا پوستر به عهدۀ کمیتۀ علمی کنفرانس است.زمانبدی:

مهلت ارسال اصل مقالات
۱۳۹۲/۰۷/۰۱
تا ۱۳۹۲/۹/۲۸ تمدید شد

تاریخ اعلام پذیرش مقالات

۱۳۹۲/۰۹/۰۱


هزینه شرکت در کنفرانس

    دانشجوی عضو انجمن ۳۵۰۰۰۰ ریال
    عضو انجمن ۷۰۰۰۰۰ ریال
    غیر عضو ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

شماره حساب کنفرانس

بانک اقتصاد نوین 153-850-8877220-1


انتشار مقاله

کلیه مقاله های ارائه شده در یک لوح فشرده (CD) به همراه خلاصه مقالات چاپ شده به شرکت-کنندگان در کنفرانس اهداء خواهد شد.
سایر جزئیات و دریافت فایل فراخوان:

vac6.pdf                          فراخوان کنفرانس

sample.doc                       فایل نمونه مقاله
form.doc              پرسشنامه مقاله‌دهندگانwww.irandg.com