جلسه دوازدهم دوره جامع آموزش کاربردی دانش و فناوری خلأ  برگزار شد ورود یا ثبت نامـ       جلسه دوازدهم دوره جامع آموزش کاربردی دانش و فناوری خلأ  برگزار شد ارتباط با ما

26 آبـان 1398