فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO ورود یا ثبت نامـ       فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO ارتباط با ما

9 آذر 1402  13:31:41

فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO

کمیته های انجمن » کمیته استاندارد » فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO

Standard and/or project under the direct responsibility of 

ISO/TC 112 Secretariat (23) - Published standards

Stage

ISO 1608-1:1993

Vapour vacuum pumps - Measurement of performance characteristics - Part 1: Measurement of volume rate of flow (pumping speed)

90.93

ISO 1608-2:1989

Vapour vacuum pumps - Measurement of performance characteristics - Part 2: Measurement of critical backing pressure

90.93

ISO 1609:1986

Vacuum technology - Flange dimensions

90.93

ISO 2861:2013

Vacuum technology - Dimensions of clamped-type quick-release couplings

90.2

ISO 3529-1:1981

Vacuum technology - Vocabulary - Part 1: General terms

90.93

ISO 3529-2:1981

Vacuum technology - Vocabulary - Part 2: Vacuum pumps and related terms

90.92

ISO 3529-3:2014

Vacuum technology - Vocabulary - Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges

60.6

ISO 3567:2011

Vacuum gauges - Calibration by direct comparison with a reference gauge

90.93

ISO 3669:2017

Vacuum technology - Bakeable flanges - Dimensions of knife-edge flanges

60.6

ISO 5302:2003

Vacuum technology - Turbomolecular pumps - Measurement of performance characteristics

90.6

ISO 9803-1:2007

Vacuum technology - Mounting dimensions of pipeline fittings - Part 1: Non knife-edge flange type

90.93

ISO 9803-2:2007

Vacuum technology - Mounting dimensions of pipeline fittings - Part 2: Knife-edge flange type

90.93

ISO 14291:2012

Vacuum gauges - Definitions and specifications for quadrupole mass spectrometers

90.93

ISO 19685:2017

Vacuum technology - Vacuum gauges - Specifications, calibration and measurement uncertainties for Pirani gauges

60.6

ISO/TS 20175:2018

Vacuum technology - Vacuum gauges - Characterization of quadrupole mass spectrometers for partial pressure measurement

60.6

ISO/TS 20177:2018

Vacuum technology - Vacuum gauges - Procedures to measure and report outgassing rates

60.6

ISO 21358:2007

Vacuum technology - Right-angle valve - Dimensions and interfaces for pneumatic actuator

90.93

ISO 21360-1:2012

Vacuum technology - Standard methods for measuring vacuum-pump performance - Part 1: General description

90.93

ISO 21360-2:2012

Vacuum technology - Standard methods for measuring vacuum-pump performance - Part 2: Positive displacement vacuum pumps

90.93

ISO 27892:2010

Vacuum technology - Turbomolecular pumps - Measurement of rapid shutdown torque

90.93

ISO 27893:2011

Vacuum technology - Vacuum gauges - Evaluation of the uncertainties of results of calibrations by direct comparison with a reference gauge

90.93

ISO 27894:2009

Vacuum technology - Vacuum gauges - Specifications for hot cathode ionization gauges

90.93

ISO 27895:2009

Vacuum technology - Valves - Leak test

90.93

1 فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO 3
فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO

فهرست استانداردهای خلأ انتشار یافته سازمان ISO نشانی: تهران، خیابان کریمـ خان زند، ابتدای آبان شمالی، دانشگاه علـامه طباطبایی، طبقه دومـ، اتاق 226
تلفن: 02181032243
پست الکترونیکی: info@vsi.ir

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به انجمن خلـأ ایران است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلـامانع است.

a